STRONA W PRZEBUDOWIE!

Nasze realizacje

Nasze umiejętności potwierdzone zostały w bieżącym roku, gdy w okresie 7 tygodni bez przeszkód dostarczyliśmy ze Szwecji do Polski ponad 300 jednostek cało-pojazdowych z torfem.

Obecnie, kontynuując regularne dostawy surowców pochodzenia organicznego zaopatrujemy m.in. Lasy Państwowe, RS Produkter AB, SmåländskaTorv oraz wielu mniejszych kontrahentów.

Jakościowy i ilościowy potencjał naszego przedsiębiorstwa na rynku skandynawskim pozwala nam na rozszerzenie zakresu naszej oferty poprzez pozyskanie nowego strumienia towarów poszukiwanych przez naszych klientów i zaoferowanie niezbędnego zakresu z tym usług (m.in. frakcjonowanie, konfekcjonowanie oraz co-packing)

Zorientowani jesteśmy na współpracę z partnerami zainteresowanymi połączeniem efektywności z długoterminową kooperacją.

Produkty:

Produkty
gotowe

Podłoża
organiczne

Surowce
odpadowe

Paliwa
organiczne

Paliwa
stałe