STRONA W PRZEBUDOWIE!

136

13,6 Sp. z o.o. należy do grupy przedsiębiorstw z rodzimym kapitałem, utworzonych przed kilkoma laty przez zespół doświadczonych menedżerów z sektora transportu i usług. Zajmujemy się działalnością skoncentrowaną na organizacji kompleksowego systemu zaopatrzenia w surowce i półprodukty oraz sprzedaży i dystrybucji gotowych produktów powstających z wcześniej dostarczonych już surowców.

Oferujemy w formule door-to-door produkty pochodzenia organicznego  pochodzące ze Skandynawii, Niemiec, krajów nadbałtyckich i Europy Środkowej oraz Polski. Gwarantujemy określone techniczne, fizyczne i chemiczne parametry oferowanych przez nas surowców i produktów wraz z możliwością ich modyfikacji stosownie do potrzeb i oczekiwań naszych klientów.

Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorstw/klientów z branży energetycznej, przemysłu drzewno -papierniczego, sektora recyclingu, firm i przedsiębiorstw z sektorów rolnych oraz ogrodniczych.  

Dostarczamy między innymi:

  • torf, trociny i zrębki,
  • podłoża organiczne,
  • surowce odpadowe przeznaczone m.in. do recyclingu
  • paliwa stałe,

oraz gwarantujemy pełną obsługę logistyczną dostaw transportem drogowym, kolejowym oraz wodnym.

Wykorzystując doświadczenie, umiejętności i  dostępną infrastrukturę kooperujących firm możemy podjąć się przygotowania i zadań uwzględniających najbardziej nietypowe potrzeby naszych klientów.

Produkty:

Produkty
gotowe

Podłoża
organiczne

Surowce
odpadowe

Paliwa
organiczne

Paliwa
stałe